Geschilbeslechting

Consumenten en bedrijven zijn het niet altijd eens met de werkwijze van netbeheerders in de energiewereld. Als consumenten er niet uitkomen met de netbeheerder kunnen zij klachten voorleggen aan de NMa. De Raad van Bestuur van de NMa kan deze geschillen behandelen en toetsen of de handelswijze van netbeheerders in strijd is met de wetten waarop de NMa toezicht houdt, of kan proberen te bemiddelen.

De NMa probeert zoveel mogelijk geschillen tussen afnemers van diensten van netbeheerders op te lossen via bemiddeling, voorlichting en toelichting. Dat geldt ook voor bedrijven. Er hoeft dan geen langdurige procedure gevolgd te worden: in de meeste gevallen volstaat telefonisch contact met beide partijen. Tussenkomst van de NMa brengt de onderlinge communicatie vaak weer op gang. Partijen blijken daarna meestal in staat om naar tevredenheid een oplossing te vinden voor hun geschil. Bemiddeling van de NMa leidt bijvoorbeeld regelmatig tot correctie van een nota wanneer abusievelijk het verkeerde tarief in rekening is gebracht.

Geschilbeslechting in 2012

In 2012 zijn er 21 geschillen ingediend. Hiervan zijn er 11 opgelost via bemiddeling en voorlichting. In 10 geschillen is een besluit genomen. In 4 van de geschillen gebeurde dit via de vereenvoudigde procedure en in 6 van de gevallen gebeurde dit via de reguliere procedure. Deze procedures zijn eind 2011 geïntroduceerd door de NMa.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (6)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (6)
 • Deel
  • LinkedIn