Ontvangsten

Tabel 5 Ontvangsten (bedragen x € 1)

Omschrijving Toegekend budget 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011
NMa boetes bouw (010) 4.412.814 3.345.419
NMa boetes niet bouw (011) 30.469.673 20.020.378
NMa algemeen (012) 2.013.277 160.231
Energie bijdrageregeling (020) 2.619.000 2.824.485 4.079.525
NMa FEES (050) 2.670.000 1.598.128 1.444.149
Totaal 5.289.000 41.318.378 29.049.701

In de budgetbrief is door EZ niet de gehele ontvangsten begroting van de NMa (inclusief High Trust) opgenomen, maar alleen de begroting van de bijdrageregeling Energiekamer en de zogenaamde fees in het kader van fusiemeldingen. De ontvangsten wijken daardoor in positieve zin behoorlijk af. Ook in meerjaren perspectief zijn de opbrengsten hoger dan gemiddeld.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)