Uitgaven

Tabel 3 Uitgaven (bedragen x € 1)

Omschrijving Toegekend budget 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011
Personeel 30.927.000 30.681.641 31.715.459
Materieel 14.480.000 13.688.639 16.890.280
Totaal 45.407.000 44.370.280 48.605.739

De NMA heeft in tegenstelling tot vorig jaar geen overschrijding op de uitgaven. De realisatie is fors minder dan in 2011. Dit komt door taakstellingen en door het, in vergelijking met 2011, minder inlopen op verplichtingen uit voorgaande jaren.

Tabel 4 Specificatie uitgaven (bedragen x € 1)

Grootboekrekening en omschrijving Toegekend budget 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011
PERSONEEL
400000 Loonkosten 27.684.976 27.538.536
400001 Overwerk 27.737
400002 Eenmalige extra's / Aardigheidjes personeel 544.558
410000 Stage- en commissievergoedingen 82.490
415002 Opleiding 841.221 890.056
415003 Werving en selectie 7.429 15.673
415004 Overige personeelskosten 5.593 22.991
415006 Overige personeelskosten corporate 600
400019 Welzijn 11.134 17.338
410033 Uitzendkrachten 1.120.156 1.876.898
410039 Dienstverlening tussen overheidsorganisaties 53.333
410020 Interim-management 211.406
416012 Ontslagregelingen 433.842
Subtotaal personeel exclusief verschuivingen van materieel naar personeel 30.927.000 29.670.510 31.715.459
400021 (M) Welzijn 11.478
410023 Beleidsondersteuning 61.311 18.477
410024 Specifieke expertise 38.984
410034 Communicatieadvies 119 47.464
450001 Reis en verblijfkosten binnenland 186.077 163.295
450002 Reis en verblijfkosten buitenland 271.696 280.491
450007 VMP (incl. forensen) 491.928 653.136
Totaal verschuivingen van materieel naar personeel 0 1.011.131 1.213.325
Nieuw totaal personeel 30.927.000 30.681.641 32.928.784
MATERIEEL
Subtotaal materieel exclusief verschuivingen van materieel naar personeel 14.480.000 13.688.639 15.676.955
Verschuivingen van materieel naar personeel 1.213.325
Nieuw totaal materieel 14.480.000 13.688.639 16.890.280
Totaal generaal 45.407.000 44.370.280 48.605.739

In 2011 is een deel van de administratie in Oracle gevoerd. Dit betreft de kosten die uit P-direkt, het salarissysteem van de Rijksoverheid, komen. Hierdoor zijn t.o.v. 2011 verschuivingen ontstaan in de gebruikte grootboekrekeningen. Dit heeft een effect op de tabellen. Hierdoor is het ook moeilijker een goede en duidelijke toelichting op de verschillen te geven binnen het jaar en in de vergelijking met voorgaande jaren. Met betrekking tot de personele uitgaven zijn de loonkosten, door een lagere bezetting, en de inhuuruitgaven, en dan met name de uitzendkrachten, weer fors (40%) verminderd.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)