Verplichtingen

Tabel 2 Verplichtingen (bedragen x € 1)

Omschrijving Toegekend budget 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011
Personeel 30.927.000 30.572.654 31.625.417
Materieel 14.470.000 13.436.471 15.174.218
Totaal 45.397.000 44.009.125 46.799.635

De NMa kent evenals in voorgaande jaren geen overschrijding van het verplichtingen budget. Ten opzichte van 2011 is de realisatie met ruim 2 miljoen afgenomen. Dit is voornamelijk een gevolg van de lagere budgetten door taakstellingen en een eenmalige schadevergoeding in 2011.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)