Mededinging

De NMa houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet en de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit algemene mededingingstoezicht bestaat uit drie pijlers: het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en de fusietoets. Daarnaast houdt de NMa sinds 1 juli 2012 toezicht op de Wet Markt en Overheid.

De NMa kan handhavend optreden als bedrijven een kartel vormen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze onderling afspraken maken over de hoogte van hun prijzen of over hun leveringsgebied. Dat kan leiden tot hogere prijzen of minder keus voor de consument. De NMa achterhaalt kartels door het doen van onderzoek. Het kan ook voorkomen dat de NMa een kartel op het spoor komt na een tip, of nadat een bedrijf zelf een kartel heeft opgebiecht.

Ondernemingen met een zeer sterke positie op de markt (een economische machtspositie) mogen van die positie geen misbruik maken. Bijvoorbeeld door concurrenten uit te sluiten van de markt, gelijksoortige afnemers verschillend te behandelen of door het stellen van (te) hoge tarieven. Als er misbruik wordt gemaakt, kan de NMa optreden.

Wanneer twee of meer bedrijven als één bedrijf verder gaan, spreken we van een fusie. Ook kan het ene bedrijf het andere overnemen. Fusies en overnames kunnen ertoe leiden dat bedrijven in de markt zo sterk worden dat andere bedrijven te weinig kansen krijgen en afnemers te weinig keuze overhouden. De NMa beoordeelt daarom of concentraties voldoen aan de Mededingingswet.

Bedrijven die zich niet aan de Mededingingwet houden, zijn in overtreding. Daarop staan sancties. Overtreders van de wet riskeren een boete. De hoogte daarvan kan de NMa zelf vaststellen binnen de kaders die zijn gesteld in de Mededingingswet en de beleidsregels van de Minister van Economische Zaken. De hoogte van de boete hangt onder meer af van de ernst van een overtreding en is maximaal 10% van de omzet van het bedrijf. De NMa kan in plaats van een sanctie ook een zogenoemd ‘ toezeggingsbesluit  ToezeggingsbesluitEen toezeggingsbesluit bevat toezeggingen van betrokken partijen om binnen de kaders van de wet te blijven.  ’ nemen, waarbij een sanctie achterwege blijft in ruil voor de toezegging  ToezeggingBindende belofte aan de NMa  van de onderneming dat deze zijn gedrag aanpast zodat dit niet in strijd komt met de Mededingingswet.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn