Geen bewijs voor misbruik machtspositie door Schiphol

De NMa heeft geen bewijs dat Schiphol misbruik heeft gemaakt van haar dominante positie als luchthaven door het beïnvloeden van overheidsbesluiten en procedures. De klacht die gebiedsontwikkelaar Chipshol hierover bij de NMa heeft ingediend, is na uitgebreid onderzoek afgewezen. Tegen deze zaak is (rechtstreeks) beroep aangetekend.

Chipshol meende dat Schiphol stelselmatig heeft weten te voorkomen dat Chipshol haar gronden, waaronder het Groenenbergterrein, kon ontwikkelen. Schiphol zou hiertoe overheden op een oneigenlijke manier hebben beïnvloed.

De NMa heeft vastgesteld dat Schiphol inderdaad acties heeft ondernomen om te voorkomen dat Chipshol het Groenenbergterrein zou bebouwen. Ook heeft Schiphol gepleit voor de instandhouding van de reservering van de Tweede Kaagbaan. De NMa heeft na uitgebreid onderzoek echter geen concrete aanwijzingen gevonden dat de acties van Schiphol bedoeld waren om Chipshol als concurrent op de luchthavengebonden vastgoedmarkt dwars te zitten.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn