Guidance binnen de eerstelijnszorg

In de eerstelijnszorg heeft de NMa op verschillende manieren guidance  GuidanceGuidance is uitleggen en toelichten over wat wel en niet mag.  gegeven om de grenzen te schetsen tussen geoorloofde samenwerking en mededingingsbeperkende afspraken. De inkooppositie van verzekeraars speelt hierin een belangrijke rol. In dit kader hebben NMa en NZa bijvoorbeeld gesproken met verenigingen van paramedici over de problemen die zij ervaren bij de contractering met zorgverzekeraars en de behoefte om daar als beroepsgroep collectief tegen op te treden. In de ogen van de NMa en NZa past de wijze waarop er selectief gecontracteerd wordt bij de sterke regierol die verzekeraars hebben en juist moeten oppakken om de zorg in Nederland in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Hierbij vinden NMa en NZa het wel van belang - voor de werking van het zorgstelsel - dat verzekeraars zich blijven onderscheiden bij de inkoop van zorg. De NMa heeft daarom ook guidance gegeven aan de verzekeraars over de grenzen en mogelijkheden van inkoopsamenwerking. Verder heeft de NMa, soms samen met de NZa, in de eerstelijnszorg geïntervenieerd op momenten dat nieuwe spelers toetredingsbelemmeringen ervaren.

Labels:

Mededinging, Zorg

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn