Nieuwe stappen in huisartsenzorg

Nieuwe stappen in huisartsenzorg

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de regionale Kringen van de LHV hebben de NMa toegezegd voortaan niet meer namens hun leden te onderhandelen met zorgverzekeraars over onder andere de tarieven voor behandelingen. Ook geven zij geen adviezen meer aan huisartsen over het wel of niet ondertekenen van contracten die zorgverzekeraars aanbieden. Door deze toezegging  ToezeggingBindende belofte aan de NMa  van LHV kunnen individuele huisartsen en zorgverzekeraars samen beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, zoals ruimere openingstijden en nieuwe vormen van zorg.

De NMa is positief over de constructieve houding van de LHV. De LHV stelt ook een zogeheten complianceprogramma  ComplianceprogrammaEen programma dat er voor zorg draagt dat de betreffende partij zich houdt - of gaat houden - aan wet- en regelgeving.  vast. Hierin staat wat medewerkers moeten doen als zij te maken krijgen met zaken waarvan zij vermoeden dat deze strijdig zijn met de Mededingingswet.

Sectorbrede aanpak

De LHV-toezegging past in de sectorbrede aanpak van de NMa in de huisartsenzorg. De NMa heeft voor verschillende problemen in de sector gezocht naar passende oplossingen. Begin 2012 legde de NMa een boete op aan de LHV en twee van haar medewerkers vanwege adviezen om de vestigingsvrijheid  VestigingsvrijheidHet ontbreken van belemmeringen die ervoor zorgen dat nieuwkomers op de markt de concurrentie met bestaande spelers kunnen aangaan.  voor nieuwe huisartsen te beperken. De LHV heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Ook heeft de NMa actie ondernomen naar aanleiding van signalen van consumenten dat zij niet of erg moeilijk kunnen overstappen naar een andere huisarts. De NMa heeft de betreffende huisartsen laten weten dat de keuzevrijheid  KeuzevrijheidDe vrijheid om te kiezen tussen verschillende producten of diensten.  van patiënten voorop moet staan en dat zij die niet mogen beperken door onderlinge afspraken. Deze huisartsen gaven aan deze visie te delen en waar nodig actie te ondernemen.

Tot slot heeft de NMa in de huisartsensector meerdere informele gesprekken gevoerd met (groepen van) huisartsen om hen ondersteuning te bieden bij vragen omtrent de werking van de Mededingingswet. Zo is door de NMa gesproken met een regionale huisartsenorganisatie over de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen huisartsen.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn