NMa beboet drie kartels in agrarische sector

Paprikakartel

De telercoöperaties van paprika’s, UWG en Rainbow, krijgen een boete opgelegd van totaal 14 miljoen euro wegens prijskartelvorming samen met afzetorganisatie ZON in de periode mei 2006 tot februari 2009. Via het kartel trachtten de ondernemingen de inkoopprijs van paprika’s voor afnemers hoog te houden. Daarnaast spraken zij af om minimumprijzen te hanteren, om elkaars klanten te ‘respecteren’ en om de paprikaprijzen op de groenteveiling van ZON te manipuleren.

Zowel UWG als Rainbow krijgen een boete van 7 miljoen euro opgelegd. ZON ontloopt een boete, omdat deze onderneming het kartel aan de NMa heeft gemeld voordat een onderzoek was gestart. Een partij die bij het kartel een faciliterende rol heeft vervuld, onder meer door het organiseren van kartelvergaderingen, krijgt een boete van 5.000 euro opgelegd. Het is de tweede keer dat de NMa een kartelondersteuner beboet.

Zilveruienkartel

Vijf telers en verwerkers van zilveruien krijgen in totaal ruim 9 miljoen euro opgelegd aan boetes wegens kartelvorming in de periode 1998 tot en met 2010. Het gaat om de bedrijven TOP (6.275.000 euro), VECO (1.139.000 euro), CROP (1.012.000 euro), Thopol (450.000 euro) en Primofin (450.000 euro).

De ondernemingen maakten afspraken over het maximaal in te zaaien areaal aan zilveruien. Om te voorkomen dat er nieuwe ondernemingen op de markt actief zouden worden, kochten zij de bedrijfsmiddelen van stakende ondernemingen op. Daarnaast hielden ze elkaar verschillende jaren op de hoogte van de prijzen die zij voor zilveruien in rekening zouden brengen bij hun afnemers, de conservenindustrie.

Plantuienkartel

De NMa heeft in 2012 zeven ondernemingen die eerstejaars plantuien telen, verwerken en verhandelen beboet voor verboden kartelafspraken over het vernietigen van delen van al ingezaaide akkers met plantuien in 2009. Volgens de NMa probeerden deze ondernemers door het aanbod te verkleinen een hogere prijs voor de plantuien te krijgen.
Om het eens te worden over die vernietiging van plantuien en om er zeker van te zijn dat de karteldeelnemers zich aan de afspraken hielden, werd concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. Het gaat om Triumfus Onion Products Onion Sets, TOP Cultures France, M. Maas Kruiningen, Steketee Yerseke, A.C. Mosselman, Handelmaatschappij Kesselaar, Agpro Onions en Rijk Onion Sets. Deze ondernemingen zijn samen goed voor zo’n 80 procent van het aanbod van eerstejaars plantuien dat Nederlandse ondernemingen laten telen. In totaal krijgen zij voor ruim vier miljoen euro aan boetes opgelegd.

Eerstejaars plantuien worden gebruikt als pootmateriaal voor tweedejaars plantuien die voor consumptie geschikt zijn. Van de totale omzet van de betrokken bedrijven wordt 60 procent behaald binnen de Europese Unie. De hoogte van de boete is op deze Europese omzet gebaseerd. In Nederland wordt jaarlijks zo’n vijftig duizend ton plantuien geproduceerd. Het kartel is aan het licht gekomen door anonieme tips bij de informatie- en tiplijn 0800 – 0231 885.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn