NMa: positief over ontwikkelingen in binnenvaart

De NMa ontving in 2012 signalen waaruit bleek dat een klein deel van de binnenvaartbranche bleef proberen via prijsafspraken of prijsadviezen de onzekerheid door de crisis tegen te gaan. De NMa heeft gewaarschuwd dat dit op basis van de Mededingingswet verboden is.

Uit onderzoek van de NMa bleek dat verschillende binnenvaartschippers concludeerden dat zij op basis van Europese regelgeving (Vo 169/2009) een kartel konden vormen. De NMa heeft nog eens benadrukt dat prijsafspraken of het uit de markt halen van capaciteit niet zijn toegestaan, ook niet bij samenwerkingsvormen die niet meer dan 500.000 ton ladingcapaciteit vertegenwoordigen. De NMa heeft in haar onderzoek geen overtreding geconstateerd, omdat de plannen mislukt zijn. Daarom heeft de NMa haar onderzoek naar deze afspraken gesloten.

Tegelijkertijd werden er vanuit de branche andere initiatieven ontplooid waardoor schippers beter uit de crisis zouden kunnen komen. Een voorbeeld van zo een initiatief is de "Innovatieschuur", waarmee de verduurzaming van bestaande scheepsmotoren wordt gestimuleerd. Een ander voorbeeld is een ondernemerscursus voor binnenvaartschippers die met behulp van de Nederlandse Vereniging van Banken is opgezet. De NMa heeft deze initiatieven beoordeeld op verzoek van het Transitiecomité Binnenvaart, een samenwerkingsverband van de belangrijkste brancheverenigingen in de binnenvaart. De NMa heeft zich vervolgens positief uitgelaten over deze initiatieven omdat ze niet alleen vernieuwend zijn, maar tegelijkertijd de kwaliteit verbeteren zonder concurrentiebeperkend te zijn.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn