Verkoper niet verplicht fusie te melden

In mei 2010 had de NMa aan de Staat der Nederlanden een boete opgelegd van 782.000 euro wegens het niet melden van een fusie. Het niet-melden van een fusie binnen vier weken voordat de fusie plaatsvindt is een overtreding van artikel 34 van de Mededingingswet. De betreffende fusie betrof de verkoop door de Staat in 2009 van zijn aandelen in Fortis Corporate Insurance N.V. aan Amlin (Overseas Holdings) Limited. De Staat der Nederlanden heeft hierna in juni 2010 bezwaar gemaakt tegen het besluit. Het bezwaar komt er op neer dat verkopende partij niet verplicht is een fusie te melden. Later, op 20 oktober 2010 heeft de Bezwaaradviescommissie haar advies uitgebracht, waarin zij stelt dat de tekst van de Mededingingswet niet met zoveel woorden een verplichting aan de verkoper oplegt om een concentratie te melden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven  Het College van Beroep voor het bedrijfslevenHet College van Beroep voor het bedrijfsleven is een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht, waaronder het mededingingsrecht.  heeft op 24 februari 2012 in een andere zaak bepaald dat de verkoper inderdaad niet meldingsplichtig is. Hierop heeft de NMa op 26 maart 2012 het bezwaar van de Staat der Nederlanden gegrond verklaard en de aan de Staat der Nederlanden opgelegde boete ingetrokken.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn