Ziekenhuisfusies in 2012

Fusies waarvoor geen vergunning nodig was

In 2012 heeft de NMa diverse ziekenhuisfusies beoordeeld. In de provincies Groningen en Drenthe betrof dit Stichting Scheper – Bethesda ziekenhuis met Stichting Christelijk Ziekenhuis Refaja en in Friesland Ziekenhuis Nij Smellinghe met Zorggroep Pasana. In de Randstad werden meldingen ingediend door de Amsterdamse ziekenhuizen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis met Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam met Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

De NMa heeft bepaald dat er voor deze fusies geen vergunningen vereist zijn. De NMa heeft geconstateerd dat de fusies geen negatieve effecten voor de concurrentie hebben. Er blijven voldoende andere ziekenhuizen over in de omgeving waar patiënten naar toe kunnen gaan als zij niet tevreden zijn over het aanbod van de gefuseerde ziekenhuizen. Hierdoor ontstaat geen economische machtspositie.

Fusies waarvoor een vergunning nodig was

In 2011 heeft de NMa voor de fusie van het TweeSteden ziekenhuis met het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en voor de fusie van het Orbis Medisch met Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum Parkstad in Zuid-Limburg een vergunningseis gesteld. Begin 2012 is er ook een vergunningseis gesteld voor de fusie van Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis met Stichting Kennemer Gasthuis in Hoofddorp-Haarlem. Bij deze drie voorgenomen concentraties zou onderlinge concurrentiedruk wegvallen wat de daadwerkelijke concurrentie significant zou kunnen beperken. Dit zou van invloed kunnen zijn op de betaalbaarheid, diversiteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

In 2012 heeft de NMa in de vergunningsfases nader onderzoek verricht naar deze mogelijke gevolgen van de fusies. Uiteindelijk is er groen licht gegeven voor deze drie ziekenhuisfusies in Zuid-Limburg, Hoofddorp-Haarlem en Tilburg. Belangrijke reden voor deze goedkeuring was dat de zorgverzekeraars sinds 2012 meer mogelijkheden en prikkels hebben om scherp in te kopen en zij er zelf van overtuigd zijn de betrokken ziekenhuizen te disciplineren wat betreft prijs en kwaliteit. Rijzen de kosten van de betrokken ziekenhuizen de pan uit, of laat de kwaliteit te wensen over, dan riskeren de ziekenhuizen dat de zorgverzekeraars beperkter gaan inkopen bij het ziekenhuis of hun verzekerden gaan stimuleren naar andere ziekenhuizen te gaan. Er zijn al diverse voorbeelden van selectieve inkoop door verzekeraars op grond van kwaliteitscriteria. Als extra waarborg voor de prijs van de ziekenhuiszorg heeft de NMa een prijsplafond afgesproken met de betrokken ziekenhuizen.

GGZ

De NMa heeft geconcludeerd na een eerste onderzoek dat de overname van Stichting Emergis door Parnassia Bavo Groep, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, de concurrentie mogelijk beperkt. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze overname een vergunning is vereist. Emergis is de grootste GGZ aanbieder in Zeeland. De NMa concludeert dat de Parnassia Bavo Groep op dit moment een belangrijke concurrent vormt voor Emergis via haar PsyQ-vestiging in Goes. Door de overname verdwijnt PsyQ als onafhankelijke keuzemogelijkheid voor Zeeuwse patiënten op het gebied van niet-klinische GGZ aan volwassenen en ouderen. Daarnaast heeft de Parnassia Bavo Groep een sterke positie in de aan Zeeland grenzende regio Zuid-Holland. Door de overname valt de Parnassia Bavo Groep weg als belangrijke potentiële concurrent van Emergis. Dit kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Partijen hebben uiteindelijk besloten van de fusie af te zien en derhalve geen vergunningsaanvraag ingediend.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn