Agri, industrie en bouw

Agrarische sector

De agrarische sector bestaat uit de land- en tuinbouw, de veeteelt en de visserij. De agrarische sector kent een bijzondere dynamiek. Een kenmerk van de agrarische sector is dat er grote prijsbewegingen kunnen optreden. In 2009 heeft de NMa onderzoek gedaan naar de margeverdeling  Margeverdelingverdeling van de marge op hypotheken  in de keten van boer tot supermarkt. Dit en de onderhandelingsmacht van de agrarische sector zijn veelbesproken onderwerpen, ook in de andere lidstaten van de EU.

In het kader van de aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is er momenteel een bredere discussie over de toepasselijkheid van de mededingingsregels in de agrarische sector. De Werkgroep Food van het European Competition Network (ECN) heeft aan deze discussie een bijdrage geleverd door een resolutie aan te nemen waarin de nationale mededingingsautoriteiten aangeven dat het niet wenselijk is om de mededingingsregels voor de agrarische sector vergaand te versoepelen, omdat dit slecht is voor de innovatie- en concurrentiekracht van de landbouwsectoren. Sectoren die te maken hebben met aanzienlijke concurrentie van producenten van buiten Europa.

Binnen het ECN is ook een rapport opgesteld waarin de activiteiten van de Europese mededingingsautoriteiten in de voedselsectoren vanaf 2004 in kaart zijn gebracht.

Daarnaast krijgt duurzaam produceren onder andere binnen de agrarische sector steeds meer aandacht. Dat levert vaak vragen op over samenwerking binnen productieketens en de ruimte die de Mededingingswet en de Europese regelgeving daarvoor bieden. Om hierover meer duidelijkheid te geven heeft de NMa met verschillende initiatiefnemers om de tafel gezeten en wordt gewerkt aan een kennisbank voor op de website.

Industriële sector

Onder industrie vallen alle industriële bedrijven, van bijvoorbeeld glasfabrieken tot voedselverwerkende bedrijven. In sommige deelsectoren in de industrie zijn maar weinig aanbieders. Bovendien produceren bedrijven vaak homogene producten  Homogene productenProducten die in de beleving van afnemers hetzelfde zijn  . Dat tezamen maakt het risico op kartelvorming hoog in die bedrijfstakken.

Bouw- en bouwgerelateerde sectoren

In 2008 heeft de NMa het laatste sanctiebesluit genomen naar aanleiding van de schoon schip operatie in de zogenoemde bouwfraude. In 2012 heeft het CBb  CBbHet College van Beroep voor het bedrijfsleven is een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht, waaronder het mededingingsrecht.  in de laatste schoon schip bouwzaken uitspraak gedaan. Ruim 1400 bedrijven in de bouw zijn uiteindelijk beboet vanwege afspraken over prijzen en marktverdeling  MarktverdelingHet verdelen van de markt of een bepaald gebied tussen verschillende ondernemingen.  . Sindsdien is er in de bouwsector meer bewustwording en aandacht ontstaan voor naleving van de mededingingsregels. Ondanks deze bewustwording, heeft de NMa in latere jaren toch nog een aantal keren handhavend opgetreden in de schilders, wegenbouw- en sloopbranche. De NMa blijft de bouwsector daarom nog steeds nauwgezet volgen.

Activiteiten in 2012

NMa onder voorwaarden akkoord met fusie snackproducenten
NMa weigert vergunning voor overname Bolletje
NMa beboet drie kartels in agrarische sector
NMa beboet Rotterdamse sloopbedrijven wegens verboden afspraken
Programma Bouw: afronding bouwfraudezaken
Duurzaamheid
Mededingingstoezicht in voedselsectoren werkt volgens rapport European Competition Network

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn