Financiële en zakelijke dienstverlening

De markt voor financiële dienstverlening is al jaren een prioriteit van de NMa. De sector, met partijen als banken, verzekeraars, effectenbeheerders en pensioenfondsen, verdient aandacht vanwege het grote economische belang en een marktstructuur met soms relatief weinig partijen. Goed functionerende financiële markten zorgen er bijvoorbeeld voor dat bedrijven beschikken over voldoende krediet tegen redelijke voorwaarden. De economische crisis en veranderende wet- en regelgeving heeft in deze sectoren daarnaast voor extra dynamiek gezorgd.

Ook de complexiteit van bepaalde financiële producten voor afnemers maakt dat het belangrijk is om deze sectoren goed te monitoren. Dit gebeurt onder meer door een speciale unit, de Monitor Financiële Sector (MFS). De MFS doet op structurele basis onderzoek naar de marktwerking in de financiële sector. Het doel van de MFS is om marktproblemen transparant te maken en acties te formuleren ter bevordering van de marktwerking.

Zakelijke dienstverleners, zoals facilitaire dienstverleners (bijvoorbeeld schoonmakers en beveiligers), uitzendbureaus, incassodiensten en consultancybureaus, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de productiviteit van hun zakelijke afnemers. Deze sector is zeer divers en omvat uiteenlopende bedrijfsactiviteiten.

Een aantal markten binnen deze sector kenmerkt zich door slechts een beperkt aantal grote aanbieders dat een belangrijke invloed heeft op de dynamiek van deze markten. Daarnaast is er vaak sprake van een gelijksoortig dienstenaanbod (bijvoorbeeld bij schoonmaken) waardoor vooral op prijs wordt geconcurreerd. Dit zijn omstandigheden die het risico op mededingingsbeperkend gedrag verhogen. De NMa richt haar aandacht daarom op deze sector. Een extra reden voor aandacht is de achterblijvende productiviteitsgroei van de Nederlandse zakelijke dienstverlening in nationaal en internationaal perspectief. Dit duidt mogelijk op een niet-optimale concurrentie in deze sector. Meer concurrentie prikkelt de sector tot een verhoging van de productiviteit. Het is belangrijk dat deze sector dynamisch en divers blijft. Dit wordt onder andere bewerkstelligd via voorlichting, bijvoorbeeld aan inkopers van diensten over hoe zij mededingsbeperkend gedrag bij aanbestedingen kunnen herkennen.

Activiteiten in 2012

Shoppen voor financiële producten loont
NMa: geef alle makelaars dezelfde behandeling op Funda
Kwaliteit vergelijkingssites moet beter
Rabobank mag de Friesland Bank overnemen
Verkoper niet verplicht fusie te melden
Toezeggingen bevorderen concurrentie kunstveilingen
Kunsthandel beboet wegens niet-meewerken aan een bedrijfsbezoek
NMa benadrukt belang openbare aanbestedingen bij co-assurantie

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn