Markt en Overheid

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze wet, die de Mededingingswet wijzigt, stelt gedragsregels waar overheden zich aan moeten houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen als zij zelf of via haar overheidsbedrijven economische activiteiten uitoefenen. Voor economische activiteiten die al plaatsvonden vóór 1 juli 2012 geldt een overgangstermijn van twee jaar voor de meeste gedragsregels. Overheden kunnen deze overgangsperiode gebruiken om hun huidige handelswijze in overeenstemming te brengen met de gedragsregels.

Team Markt en Overheid

De NMa heeft haar taken op het gebied van Markt en Overheid voortvarend opgepakt. Er is een team opgericht om toezicht te houden op de naleving van de gedragsregels door overheden. Dit team geeft voorlichting aan overheden en ondernemers over de nieuwe regelgeving en treedt handhavend op bij een overtreding van de gedragsregels.

Nulmeting

De NMa heeft in 2012 een nulmeting uitgevoerd met als doel meer inzicht te krijgen in de bekendheid van overheden en ondernemers met de Wet Markt en Overheid. Daarnaast wenste de NMa met de nulmeting een beter beeld krijgen van de ernst en omvang van de problematiek. Het onderzoek voor de nulmeting is in 2012 afgerond. De NMa zal de resultaten van de nulmeting publiceren.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn