Onderzoeksbevoegdheden

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag moest zich buigen over de vraag in hoeverre de NMa op grond van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb inlichtingen (als bedoeld in artikel 5:16 Awb) mag vorderen bij een derde partij, die geen verdachte is in een lopend onderzoek van de NMa maar die wel werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de ondernemingen waarnaar de NMa onderzoek doet. Deze derde partij heeft aan de verdachte ondernemingen diensten aangeboden ten behoeve van de uitvoering van hun complianceprogramma’s  ComplianceprogrammaEen programma dat er voor zorg draagt dat de betreffende partij zich houdt - of gaat houden - aan wet- en regelgeving.  . In het kader van deze dienstverlening kwam de derde partij in aanraking met informatie die voor het onderzoek van de NMa naar verdachte ondernemingen relevant kan zijn. De derde partij verzette zich met een civielrechtelijk kort geding concreet tegen de vordering van de NMa gericht op het verstrekken van een lijst van namen van de opdrachtgevers aan wie zij haar diensten aanbood in de betreffende sector. Naar het voorlopig oordeel van de kortgedingrechter mag de NMa zich niet rechtstreeks tot derde partijen wenden met een dergelijk informatieverzoek (gericht op het verstrekken van een lijst van namen van ondernemingen) wanneer nog niet bekend is of, en zo ja, tegen welke van deze ondernemingen een vermoeden van overtreding van het kartelverbod bestaat. Artikel 5:20 Awb biedt naar het voorlopig oordeel van de rechter niet de mogelijkheid bij derden willekeurige gegevens op te vragen op basis waarvan dan vervolgens kan worden beoordeeld of er toezichthoudende bevoegdheden zullen worden ingezet. Volgens de NMa is van willekeur geen sprake maar ging het om een gerichte en weinig belastende stap in haar onderzoek, waarbij de betreffende ondernemingen al bekend waren met het feit dat zij onderwerp van onderzoek zijn. De NMa heeft tegen de uitspraak hoger beroep ingesteld bij het Gerechthof Den Haag.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn