Zorg

De zorgsector kent veel verschillende soorten aanbieders. Van aanbieders van AWBZ-zorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, huisartsen, fysiotherapeuten en medisch specialisten tot producenten van geneesmiddelen en leveranciers van hulpmiddelen. Daarnaast spelen zorgverzekeraars een belangrijke rol in de zorg. Zij hebben een regierol bij het komen tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De NMa zet in de zorg vele verschillende instrumenten in. Zo geeft zij in deze sector veel guidance  GuidanceGuidance is uitleggen en toelichten over wat wel en niet mag.  in de vorm van het uitbrengen van richtsnoeren of informatiekaarten, marktscans, presentaties en (informele) gesprekken. Soms wordt ook bij mogelijke overtredingen de dialoog met de sector gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwingsgesprek of middels een toezeggingsbesluit  ToezeggingsbesluitEen toezeggingsbesluit bevat toezeggingen van betrokken partijen om binnen de kaders van de wet te blijven.  . Bij ernstige overtredingen vindt interventie plaats middels een sanctie.

Verder voorkomt de NMa met het fusietoezicht dat de mededinging op de verschillende zorgmarkten als gevolg van een fusie wordt belemmerd, doordat bijvoorbeeld economische machtsposities ontstaan.

Activiteiten in 2012

Fusies waarvoor wel of geen vergunning nodig was
Sectorstudie medische hulpmiddelen
Guidance binnen de eerstelijnszorg
NMa ziet af van eerder opgelegde boetes aan zeven thuiszorginstellingen
Overige activiteiten en resultaten

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn