Opmaat naar ACM

In maart 2011 heeft het toenmalige Kabinet besloten de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit samen te voegen tot een nieuwe toezichthouder. Dit voornemen vloeide voort uit het programma ‘compacte rijksdienst’, dat een kleinere en slagvaardige overheid tot doel heeft.

Voor de Consumentenautoriteit heeft 2012 voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de voorbereiding op de start van de nieuwe toezichthouder. Een mijlpaal was de vaststelling van het Organisatiebesluit op 6 juni 2012. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie vastgelegd, zoals de structuur en cultuur van de nieuwe organisatie, de taakverdeling tussen de diverse onderdelen en de financiering.
Ook is in 2012 de integratie van de systemen op het gebied van ICT, HRM en bedrijfsvoering voorbereid.

De samenvoeging verloopt via twee wetgevingstrajecten: de Instellingswet die de start van de nieuwe toezichthouder met de naam ‘Autoriteit Consument & Markt’ mogelijk maakt en een Stroomlijningswet, waarin de stroomlijning van procedures, taken en bevoegdheden wordt geregeld.

Op 26 februari 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Instellingswet. Deze vormt de wettelijke basis voor de nieuwe toezichthouder die per 1 april 2013 van start gaat..

Labels:

ACM

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (1)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (1)
 • Deel
  • LinkedIn