Instroom

De instroom in 2012 is beperkt geweest en nog iets lager uitgevallen dan in 2011. De redenen hiervoor zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ten eerste is de EZ-brede vacaturestop nog steeds van kracht. Uitgangspunt hierbij is het streven om zoveel mogelijk vacatures te vervullen door een EZ-medewerker. Ten tweede is ook in 2012 rekening gehouden met de beoogde krimp in het kader van de taakstelling van het kabinet Rutte I.

Ook in 2012 bestaat de helft van de vacatures die heeft opengestaan uit tijdelijke functies. Deze zijn ingevuld door middel van (interne) detachering of door gebruikmaking van een uitzendbureau. De vaste vacatures zijn in 2012 vaak tijdelijk ingevuld door bijvoorbeeld een detachering of, in een enkel geval, externe inhuur. Voor deze tijdelijke oplossingen is gekozen vanwege de aanstaande fusie of door het ontbreken van geschikte kandidaten. Van het totaal aan vacatures (tijdelijk en vast) is 87 % vervuld binnen de doorlooptijd van drie maanden waar de NMa naar streeft.
Voor de NMa is het van groot belang de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Ook in tijden van taakstelling blijft het daarom belangrijk te investeren in arbeidsmarktcommunicatie, opleiding en ontwikkeling. Vanwege het terughoudend vacaturebeleid is hier in 2012 in geïnvesteerd door het creëren van diverse stagemogelijkheden voor studenten zodat zij op deze wijze kennis konden maken met het werkveld van de NMa. De NMa heeft in 2012 geen inhouse dagen georganiseerd en ook niet deelgenomen aan arbeidsmarktdagen.

Op het gebied van personeel heeft de NMa de taakstelling Balkenende IV voor 2012 gerealiseerd door natuurlijke uitstroom en het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen of het niet omzetten hiervan naar een vast dienstverband. Ten opzichte van 2011 is de uitstroom in 2012 met bijna 40 % afgenomen. In 2011 verlieten 43 mensen de organisatie, in 2012 waren dat er 26. De bezetting begin 2012 was 375,5 fte, op 31 december 2012 bedroeg deze 353,7 fte. Op deze datum was 89,8 % van de formatieplaatsen bezet. Deze bezettingsgraad is gebaseerd op de feitelijke contracturen van de medewerkers.

Labels:

Organisatie, HRM

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn