Medezeggenschap

De OR was in 2012 nauw betrokken bij de fusie van de drie toezichthouders, onder andere bij het opstellen van het voorgenomen en definitieve organisatiebesluit en de plaatsingsprocedure. Daarnaast was er aandacht voor de implementatie van Functiegebouw Rijk (het plaatsen van alle medewerkers in de nieuwe Rijksbrede functies) en de werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur (vanaf 1 januari 2013 heeft mw. Vegter mw. Mulock Houwer opgevolgd als lid van de Raad van Bestuur van de NMa).
In het kader van de fusie heeft de OR intensief contact met de OR van de OPTA en de personeelsvertegenwoordiging van de CA. Dit gezamenlijke “PlatfORm” heeft in 2012 maandelijks overleg gevoerd met de Stuurgroep fusie over de voortgang van de fusie. Daarnaast vond in 2012 zes keer een overlegvergadering plaats tussen de Raad van Bestuur (‘de bestuurder’) en de Ondernemingsraad (OR).
Eén van de OR-leden vertegenwoordigt de NMa in de Departementale Ondernemingsraad (DOR) van EZ.

Labels:

ACM, Organisatie

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn