Klachten over de NMa

In 2012 ontving de klachtenfunctionaris van de NMa vijf klachten over de wijze van optreden van de NMa.

Van twee klachten is de behandeling stopgezet nadat de klachten na telefonisch contact met de klagers, naar tevredenheid waren afgehandeld. Eén klacht betrof de wijze van communiceren over een lopende procedure van de Energiekamer. De andere klacht ging over een niet-tijdige reactie op correspondentie van de klager.

Aan één klacht is, conform het verzoek van de klager, tegemoet gekomen door een schriftelijke reactie waarin de feitelijke gebeurtenissen omtrent de vermissing van documenten uiteen werden gezet. Eén klacht met betrekking tot de gang van zaken in de klachtenprocedure, is ongegrond verklaard. De NMa was daarbij van oordeel dat de toegepaste procedure voor de behandeling van de klacht ordentelijk is en dat er zorgvuldig en proportioneel is gehandeld jegens de klager. Eén ingediende klacht is nog in behandeling.

Labels:

Organisatie

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn