Samenwerking

Nationaal

In Nederland werkt de NMa samen met een groot aantal toezichthouders en inspecties. In veel gevallen ziet die samenwerking op individuele zaken en onderwerpen. Binnen de grenzen van de wet ontvangt en levert de NMa steeds vaker nuttige informatie voor onderzoeken.
De NMa, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit, de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Financiële Markten, de kansspelautoriteitde Nederlandsche Bank en het College Bescherming Persoonsgegevens werken samen in het Markttoezichthoudersberaad. In het beraad wisselen ze kennis en praktijkvoorbeelden uit en maken ze afspraken over een gezamenlijke aanpak van thema’s.

Internationaal

De Europese en internationale context van het werk van de NMa heeft een vaste plaats in de dagelijkse praktijk. Deelname aan en kennisdeling binnen internationale netwerken is van groot belang voor het effectief functioneren van de NMa. Er bestaat intensieve samenwerking met buitenlandse collega-toezichthouders, zoals bijvoorbeeld in het International Competition Network (ICN) en met de leden van het European Competition Network (ECN) en de Europese Commissie. Samenwerking vindt plaats op allerlei niveaus: van adviseren over regelgeving tot operationele samenwerking in individuele zaken. Met andere autoriteiten worden tips en strategieën uitgewisseld. Opinies, besluiten en rechterlijke uitspraken werken door in de manier waarop de NMa haar taken uitvoert. Kennis wordt gedeeld via online verslagen, interne presentaties en cursussen.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn