Internationaal energie & vervoer

De NMa werkt in 2012 samen met toezichtouders van buurlanden en in Europees verband aan de Europese interne energiemarkt. De samenwerking vindt plaats binnen de Council of European Energy Regulators (CEER) en de Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER is de onafhankelijke Europese energietoezichthouder en is opgericht in 2011. 2012 was doordoor het eerste volledige jaar van ACER. Een belangrijke taak van ACER is het opstellen van zogenoemde Framework Guidelines ( kaderrichtsnoeren  KaderrichtsnoerenOp een door de Europese Commissie aangewezen beleidsterrein en door de Europese energie toezichthouders opgesteld, raamwerk en verzameling van uitgangspunten voor een specifieke netcode  ) die nader uitgewerkt moeten worden in Europese marktregels (zogenoemde netwerkcodes  NetwerkcodesEuropees (bindende) operationele regelingen voor het technische en commerciele beheer van de transmissiesystemen.  ). Die leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de interne markt per 2014.

Geert Moelker, manager Handel en Transport Elektriciteit bij de NMa, is benoemd tot vice-voorzitter van de werkgroep Elektriciteit van ACER. Gelijktijdig vervult hij deze rol ook voor CEER, het samenwerkingsverband van de energie toezichthouders van alle 27 Europese lidstaten. De NMa vervult daarmee een trekkersrol in het proces rondom Europese marktintegratie. Bovendien is de NMa al jaren voorzitter van het Gas Regionaal Initiatief Noord-West, een samenwerkingsverband waar deelnemers uit 10 landen samenwerken aan regionale marktintegratie.

Bilaterale samenwerking met buurlanden heeft bij gas geleid tot een innovatieve pilot voor het veilen van gebundelde transportcapaciteit  TransportcapaciteitDe hoeveelheid elektriciteit of gas die per tijdseenheid over een bepaald deel van het transportnet kan worden getransporteerd  tussen de gasnetwerken van netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland.

Voor elektriciteit heeft de samenwerking geleid tot impliciete veiling van transportcapaciteit op de dag zelf over de NorNed elektriciteitskabel, die Nederland met Noorwegen verbindt. Ook bij BritNed, de elektriciteitskabel die Nederland met Groot Brittannië verbindt, werd handel op de dag zelf mogelijk. Op de grens met België is door verbeterde samenwerking tussen de netbeheerders per december 150 MW extra transportcapaciteit beschikbaar gesteld, met de intentie tot dezelfde verhoging per januari 2013. De verhoging van capaciteit op de grens met België is zeer gewenst omdat België gedurende de winterperiode afhankelijk is van elektriciteitsproductie in andere landen om aan de piekvraag te kunnen voldoen.

Door de genoemde uitbreiding van capaciteit en handelsmogelijkheden kunnen marktpartijen hun inkoop- en afzetmogelijkheden vergroten. Daarbij is de handel op de dag zelf ook van belang voor het afstemmen van handel op de productie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind.

Vervoer

In 2011 hebben zestien onafhankelijke Europese toezichthouders op het spoor, waaronder de NMa, de IRG-Rail opgericht, de Independent Regulators Group voor op het spoor. In 2012 heeft de vervoerkamer van de NMa proactief geparticipeerd in de werkgroepen van de IRG-Rail. Onder voorzitterschap van de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur en vice voorzitter van het Verenigd koninkrijk (ORR) zijn een zestal position papers aangenomen. De IRG Rail streeft naar harmonisatie van het toezicht en de uitwisseling van kennis tussen de Europese spoorregulators.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn