Internationaal Mededinging

Binnen het European Competition Netwerk (ECN) werkt de NMa nauw samen met de Europese mededingingsautoriteiten en de Europese Commissie. Zo heeft de NMa binnen het ECN eind december meegewerkt aan een Resolutie over het belang van mededinging en consumentenwelvaart bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast hebben de NMa en andere lidstaten meegewerkt aan verschillende ECN-sectorrapporten, zoals over mededinging in de voedselsector.

Verder zijn er als vervolg op de evaluatie van EU-Verordening 1/2003 over de uitvoering van het kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie twee rapporten opgesteld over onderzoeksbevoegdheden en besluitvormingsbevoegdheden in de lidstaten ter bevordering van convergentie.


De NMa heeft ook meegewerkt aan een Resolutie waarin de Europese mededingingsautoriteiten een gezamenlijk standpunt naar buiten hebben gebracht over de bescherming van clementiedossiers bij civiele schadevergoedingsacties. De NMa heeft actief bijgedragen aan de herziening van het model-clementieprogramma van het ECN. Dit programma vormt het uitgangspunt voor de nationale clementieregelingen van alle Europese mededingingsautoriteiten en de Europese Commissie, dat tot doel heeft te stimuleren dat karteldeelnemers een kartel bij de mededingingsautoriteit aangeven in ruil voor boetevermindering.

De Autoriteit Consument en Markt

De fusie en herinrichting van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit tot de Autoriteit Consument en Markt is een onderwerp dat ook van internationaal belang is geweest in 2012. Leden van de Raad van Bestuur en medewerkers zijn gevraagd om hierover te spreken op internationale podia.

Binnen het International Competition Network (ICN) heeft Chris Fonteijn, gesproken over de bredere rol van advocacy en over de mogelijke synergie door de ACM voor bijvoorbeeld de beoordeling van fusies in de gereguleerde sectoren. Het eerdere werk over consumentenwelvaart dat de NMa heeft verricht in ICN-verband is in 2012 gepubliceerd en dit onderwerp wordt nu verder vormgegeven in de strategie van de ACM. Bill Kovacic, de voormalige voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission, heeft de fusiepartners in 2012 bijgestaan bij de ontwikkeling van de ACM-strategie en heeft bij de ACM i.o. seminars gehouden over de rol van soortgelijke autoriteiten als de ACM in andere landen.

Chris Fonteijn sprak verder bij ECN-vergaderingen in Brussel, de European Competition Association (ECA) in Talinn en bij de Heads of Agency workshop in Fordham over de structuur van mededingingsautoriteiten. Andere NMa-Raadsleden, directeuren en experts hebben gesproken over procedurele autonomie in cross-border onderzoek , informatie-uitwisseling, mededingingsprocedures voor de rechter en forensisch onderzoek – onderwerpen waarmee de NMa veel ervaring heeft.

De NMa heeft daarnaast kennis en ervaring gedeeld met onder meer delegaties uit andere EU-landen, zoals de Engelse Office of Fair Trading, en van buiten de EU, zoals China en Indonesië. Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft de NMa bijgedragen aan trainingprogramma’s in Polen en Rusland. De NMa leverde tevens een paper over ziekenhuizenfusies voor een OESO-rondetafel en heeft deelgenomen aan het ontwikkelen van ‘benchmarking’ en evaluatieprocessen voor mededingingsautoriteiten binnen de OESO.

NMa hoog in de ratings

De Global Competition Review (GCR) geeft de NMa ‘4 sterren’ in haar jaarlijkse, mondiale rating van mededingingsautoriteiten in 38 landen. Daarmee staat de NMa op gelijke hoogte met mededingingsautoriteiten uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Australië. De NMa dankt deze positie onder meer aan haar handhavingsresultaten en de goede trackrecord van de NMa in beroepzaken bij de rechter (in 2011).

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn