NMa beboet Liander en Nuon CCC voor onvoldoende beschermen klantgegevens

De NMa heeft netbeheerder Liander en Nuon CCC boetes van respectievelijk 3,32 miljoen euro en 208 duizend euro opgelegd voor het onvoldoende afschermen van klantgegevens. Doordat deze partijen hun klantgegevens onvoldoende afschermden, was het voor medewerkers van energieleverancier Nuon Sales mogelijk die gegevens in te zien en te gebruiken voor marketingdoeleinden.

De wet die de splitsing van energiebedrijven regelt, schrijft voor dat netbeheerders verplicht ‘apart staan’ van de bedrijven die zich bezig houden met energieproductie en de levering. Hiermee wordt voorkomen dat een netbeheerder een tot dezelfde groep behorende leverancier bevoordeelt. Alleen dan kan eerlijke concurrentie plaatsvinden tussen energieleveranciers. In een geliberaliseerde energiemarkt is dit van essentieel belang. Het schenden van de verplichting tot geheimhouding is daarom een ernstige overtreding.

Liander en Nuon Sales hebben hun klantgegevens ondergebracht bij Nuon CCC. Door een fout in de toegangsrechten was het mogelijk dat medewerkers van Nuon Sales de gegevens van klanten van Liander konden inzien. Dat betekende dat Nuon Sales toegang had tot gegevens van klanten die naar een andere leverancier dan Nuon zijn overgestapt. Liander krijgt een boete omdat het bedrijf wettelijk verplicht is haar gegevens geheim te houden. Ook wanneer zij deze gegevens bij een ander onderbrengt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden blijft Liander verantwoordelijk voor een correcte scheiding. Nuon CCC krijgt de boete als medepleger.

Alle partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de sanctiebesluiten en hebben hierbij verzocht om rechtstreeks beroep bij de Rechtbank Rotterdam. De NMa heeft hiermee ingestemd en is in afwachting van een zittingsdatum.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn