NMa garandeert energielevering klanten Orro Energy en Trianel Energie

Eind 2012 heeft de NMa de vergunningen ingetrokken van Orro Energy en Trianel Energie voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten en kleinzakelijke afnemers. Beide bedrijven waren niet langer in staat om de ingekochte energie te betalen, waardoor zij hun klanten niet meer konden bedienen. Wanneer de NMa een vergunning intrekt, start een regeling die er voor zorgt dat kleinverbruikers stroom en gas blijven ontvangen. De leveringszekerheid voor deze klanten is hierdoor gegarandeerd.

De levering van energie aan kleinverbruikers is binnen die regeling gedurende tien werkdagen gegarandeerd door de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie Transport Services (GTS). Die periode is nodig om deze klanten onder te brengen bij een andere leverancier. In deze tien dagen kunnen klanten niet zelf overstappen naar een andere energieleverancier van eigen keuze. Zodra klanten bij een andere leverancier zijn ondergebracht worden ze hierover geïnformeerd. Indien een kleinverbruiker niet tevreden is over die nieuwe leverancier of diens tarieven of voorwaarden, kan hij alsnog naar een andere leverancier overstappen binnen de opzegtermijn van 30 dagen. Onder toezicht van de NMa zijn de kleinverbruik klanten van Trianel Energie via deze regeling ondergebracht bij diverse andere leveranciers. Een groot deel van de kleinverbruik klanten van Orro zijn overgenomen door een andere energieleverancier.

Trianel Energie

Trianel was niet alleen leverancier aan klein- en grootverbruikers. Trianel leverde ook diensten aan ondernemingen zonder eigen vergunning (zogeheten whitelabels). De kleinverbruik klanten van deze ondernemingen vielen onder de beschermende regeling. Daarnaast was Trianel ook zakenpartner van ondernemingen die decentraal elektriciteit opwekken , zoals tuinders met warmtekrachtcentrales. Het failliet van Trianel was ook bedreigend voor deze partijen die niet onder de beschermende regeling vallen. De NMa heeft er op toegezien dat voor de betrokken partijen de problemen als gevolg van het failliet van Trianel zoveel mogelijk beperkt bleven. Er is nauw overleg gevoerd met alle betrokken partijen (waaronder (de curator van) Trianel, whitelabels, netbeheerders, energieleveranciers, GTS en TenneT en producenten), om te voorkomen dat de problemen bij Trianel zouden kunnen leiden tot problemen voor een andere partij.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn