NMa: Opbrengstenverdeling treinkaartjes door NS onwenselijk

 De NMa rondde in 2012 het onderzoek naar de verdeling van vervoerinkomsten door NS af met een rapportage waarin de NMa het ministerie van Infrastructuur & Milieu adviseert de verdeling niet door NS, maar door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren. Ook adviseert de NMa een nieuw en transparant meetsysteem te ontwikkelen dat voldoende betrouwbaar en nauwkeurig is.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verdeelt de NS vervoeropbrengsten tussen NS en spoorvervoerders Veolia, Arriva, Syntus en Connexxion. NS doet dit op basis van een steekproefsgewijze telling van het aantal passagiers, het zogenaamde ‘Meten in de trein’. De NMa constateerde dat dit systeem door NS niet volledig is beschreven en daarmee niet transparant is. Ook constateerde de NMa dat er een risico van belangenverstrengeling is door de taak bij NS te beleggen. Verschillende vervoerders hadden een signaal ingediend bij de NMa dat NS de opbrengsten op basis van een ondeugdelijke methodiek zou verdelen. Daardoor zouden andere vervoerders dan NS benadeeld worden. Het onderzoek heeft geen vermoeden van overtreding van de Mededingingswet of de Spoorwegwet opgeleverd.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn