NMa pleit voor meer flexibiliteit in de energiewetgeving

De NMa heeft in 2012 de gas- en elektriciteitswet geëvalueerd. In het verslag van de evaluatie bepleit de NMa onder meer de wetgeving flexibeler te maken. Het aanbrengen van deze flexibiliteit biedt de benodigde handvatten om de juiste balans te vinden tussen de vaak tegengestelde belangen die de NMa moet wegen in dilemma’s die inherent zijn aan marktregulering. Een voorbeeld van zo’n dilemma is de afweging tussen enerzijds het uitgangspunt dat de consument niet teveel betaalt en anderzijds het belang van het op peil houden van de kwaliteit van de energievoorziening en de daarmee verbonden investeringen.

Daarnaast leidt meer flexibiliteit in de wetgeving ertoe dat beter en sneller kan worden ingespeeld op snel wijzigende marktomstandigheden, zoals de transitie naar duurzaamheid en de integratie van de Europese energiemarkten.

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bepalen dat de NMa periodiek de doeltreffendheid en de effecten van deze wetten evalueert. De Regeling Evaluatie Elektriciteitswet en Gaswet bevat nadere regels voor de inhoud van het evaluatieverslag, waaronder een aantal overkoepelende doelstellingen en enkele evaluatiethema’s waaraan specifiek aandacht moet worden besteed. Het ministerie neemt de uitkomsten van de evaluatie mee in de herziening van de gas- en elektriciteitswet die op stapel staan. Het ministerie doet dit binnen het wetgevingstraject STROOM.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn