Sanctie Colportage

De zaak Energie:direct betrof colportageproblematiek in energiezaken, waarvoor in de media veel aandacht bestaat. Ook de Consumentenautoriteit is hiertegen in een apart traject opgetreden. Veel consumenten begrepen uit wervingsgesprekken niet dat zij een contract met een andere leverancier hadden gesloten. Dat was in strijd met de informatieplicht waaraan de Energiekamer nadere eisen heeft gesteld in de Richtsnoeren Informatieverstrekking van de NMa 2010 met daarin de minimale eisen bij colportage  ColportageVerkoop van diensten of produkten aan huis  . De rechtbank bevestigde de informatieplicht van de colporteur en de leverancier van gas/elektriciteit. De uitleg van de informatieplicht sluit aan bij de richtsnoeren. Alle bewijs tezamen achtte de rechtbank voldoende bewezen dat Energie:direct in 2009-2010 deze plicht meer dan incidenteel had geschonden. De boete van ruim 1,1 miljoen euro was dan ook op zijn plaats.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn