Vervoer

Nederland streeft ernaar om vervoermarkten maximaal te laten bijdragen aan onze welvaart door ze zo veel mogelijk te laten functioneren als echte markten. Bij vervoermarkten is echter vaak sprake van monopolisten. Bij monopolisten bestaat het gevaar dat zij te veel oog hebben voor het eigen belang en te weinig prikkels hebben om het belang van de afnemers optimaal te bedienen. Daarom houdt de NMa toezicht op (delen) van de vervoermarkt. Het is bijvoorbeeld in de luchtvaart- en de spoormarkt in Nederland niet mogelijk om tot een volledige vrije markt te komen. Deze twee markten hebben wat betreft het beheer van de infrastructuur te maken met partijen met een monopolie of een sterke machtspositie: Prorail  ProRailBeheerder van het hoofdspoorweginfrastructuur (het gemengde net).  en Keyrail  KeyrailExploitant van de Betuweroute die in opdracht van ProRail het beheer voor de Betuweroute uitvoert  voor het spoor en Schiphol voor de luchtvaart.

In de havens bij het zeetransport is er ook sprake van een monopolist: het Loodswezen. Daarnaast hebben de gemeentelijke openbaarvervoerbedrijven in de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) een regionaal monopolie.

Activiteiten in 2012

NMa: Opbrengstenverdeling treinkaartjes door NS onwenselijk
NMa: luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerders kunnen geen vuist maken tegen Schiphol en ProRail
CBb verwerpt hoger beroep Schiphol in klacht van KLM tegen de tarieven van Schiphol voor 2009
NMa: capaciteitsverdeling spoor voor internationaal goederenvervoer moet beter
NMa stelt beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor vast
NMa beperkt de stijging van de loodsgeldtarieven voor 2013

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn