NMa beperkt de stijging van de loodsgeldtarieven voor 2013

De loodsgeldtarieven  LoodsgeldtarievenDe tarieven die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van de diensten van een registerloods.  stijgen in 2013 met 2,67 procent ten opzichte van 2012. De NMa stelde daarmee evenwel de tarieven lager vast dan het voorstel van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc). Het voorstel van de NLc ging uit van een stijging van 2,94 procent. De NMa onderzoekt jaarlijks of de kosten juist berekend zijn en of de werkwijze van de loodsen efficiënt is. De NMa moet afwijken van het tariefvoorstel van de loodsen als blijkt dat het niet voldoet aan de eisen die de Loodsenwet  LoodsenwetDe wet van 7 juli 1988 waarmee regels zijn gesteld over de de wijze waarop loodsen hun werkzaamheden verrichten en hoe zij zich organiseren. Onderdeel van de Loodsenwet is de Wet markttoezicht registerloodsen waarmee de tariefregulering aan de NMa is opgedragen.  daaraan stelt. Daarmee zorgt de NMa er voor dat de schepen die naar binnen geloodst worden daarvoor niet te veel betalen.

Daarnaast maakte de NMa in 2012 met de NLc afspraken over een aantal langlopende bezwaardossiers. Deze afspraken reduceerden de administratieve lasten voor alle betrokkenen en zorgden voor transparantie.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn