NMa: luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerders kunnen geen vuist maken tegen Schiphol en ProRail

De NMa heeft onderzocht of klanten van Schiphol (luchtvaartmaatschappijen) en ProRail  ProRailBeheerder van het hoofdspoorweginfrastructuur (het gemengde net).  (spoorvervoerders) onderhandelingsmacht hebben tegenover de infrastructuurbeheerders waaraan zij gebonden zijn. De NMa constateerde dat luchtvaartmaatschappijen geen ‘ kopersmacht  KopersmachtKopersmacht is de macht die gebruikers al dan niet hebben om een verkoper te disciplineren een concurrerend aanbod te doen.  ’ hebben bij Schiphol. Spoorvervoerbedrijven ontbreekt het aan macht bij ProRail en Keyrail  KeyrailExploitant van de Betuweroute die in opdracht van ProRail het beheer voor de Betuweroute uitvoert  . In rechtstreekse onderhandelingen over bijvoorbeeld tarieven, zijn luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerders niet in staat een vuist te maken. In de wet is vastgelegd dat Schiphol en ProRail / Keyrail bij veranderingen in tarieven hun gebruikers moeten consulteren. Gebruikers klaagden dat hun bezwaren tegen tarieven en voorwaarden in de praktijk niet of nauwelijks gehoor vinden, terwijl kopersmacht wel een belangrijk uitgangspunt was bij de keuze voor een licht reguleringsregime voor de spoor- en luchtvaartmarkt. In de praktijk richten gebruikers zich daarom vaak, bij gebrek aan onderhandelingsresultaat, tot het ministerie of oefenen ze politieke druk uit, met wisselend succes.

De resultaten van het onderzoek dienen als input voor verdere discussies over de versterking van regulering op het spoor en in de lucht. Zie voor meer informatie de Marktconsultatie van NMa: Kopersmacht in de Nederlandse luchtvaart- en spoorwegsector.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn