NMa stelt beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor vast

De NMa publiceerde in 2012 een beleidsregel waarin is vastgelegd hoe de toezichthouder de voorwaarden zal toetsen waaronder een personenvervoerder een internationale treinverbinding mag openen. De voorwaarden, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijn bedoeld om een zittende concessiehouder  ConcessiehouderConcessiehouders zijn in deze context vervoerders die voor een spoorlijn of meerdere spoorlijnen bij contract het exclusieve recht hebben verworven om gedurende een bepaalde periode het spoorvervoer op die lijn(en) te verzorgen.   te beschermen tegen een te zware inbreuk op de gegunde concessie door de nieuwe toetreder.

De beleidsregel volgt uit de Liberaliseringsrichtlijn (2007/58/EG) waarmee de openstelling van de markt voor internationaal personenvervoer per spoor is beoogd. Om te voorkomen dat nieuw internationaal vervoer te veel ten koste gaat van nationale concessiehouders beoordeelt de NMa het hoofddoel van de nieuwe aanbieder en het eventueel in gedrang komen van het economisch evenwicht van de concessiehouder.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn